Edunvalvontavaltuutus ”Hoitotestamentti”

Yleistä

Edunvalvontavaltuutus on käyttökelpoinen keino päättää etukäteen omista asioistaan ja antaa määräyksiä omasta hoidosta ja omaisuuden hoidosta. Se on myös tehoisa tapa varmistaa, että luottohenkilö on hoitamassa sanottuja asioista yksilöllisesti. Käytännön asioiden hoito helpottuu ja nopeutuu merkittävästi verrattuna siihen tilanteeseen, että maistraatti joutuisi määräämään edunvalvojan. Monesti edunvalvojaksi määrätään yleinen edunvalvoja, ns. virkaholhooja, mutta hänen resurssinsa ovat rajalliset keskittyä yksittäiseen päämieheen ja hänen asioihinsa.

Voi valtuuttaa toisen henkilön – edunvalvontavaltuutettu- toimimaan puolestaan. Valtakirja on laadittava kirjallisesti ja sen todistajina on oltava kaksi esteetöntä henkilöä.

Valtuutus tulee voimaan, kun on itse tullut kykenemättömäksi huolehtimaan asioistaan esim. heikentyneen terveydentilansa vuoksi.

Edunvalvontavaltuutetuksi on syytä nimetä henkilö, johon luottaa. Tarvitaan myös varavaltuutettu.

Valtakirjassa määritetään edunvalvontavaltuutetun tehtävät ja oikeudet sekä valtuuttajan taloudellisissa asioissa että henkilöä koskevissa asioissa. Nämä henkilöä koskevat asiat ovat sitä ”hoitotestamentti” osuutta.

Tarvittavat tiedot valtuutetusta ja varavaltuutetusta

Valtuutettu

 • Nimi
 • Osoite
 • Postitoimipaikka
 • Henkilötunnus
 • Ammatti (työssäoloaikainen)
 • Puhelin ja sähköpostiosoite

Varavaltuutettu

 • Nimi
 • Osoite
 • Postitoimipaikka
 • Henkilötunnus
 • Ammatti (työssäoloaikainen)
 • Puhelin ja sähköpostiosoite

Valtuutuksen sisältö

Jäljempänä lueteltu esimerkin muodossa seikkoja, joita tulee harkita

Taloudellisissa asioissani:

Etujeni valvonta

 1. pankkitilit, käyttö, nosto, tallettaminen, tilin lopetus
 2. rahastot, osto, myynti, uudelleensijoitus, lopetus
 3. arvopaperit, osto, myynti, uudelleensijoitus, tilin lopetus
 4. taloyhtiöt, edustaminen taloyhtiön hallinnassa
 5. vakuutusyhtiöt, kaikki vakuutussopimuksiin, niiden solmimiseen, niiden käyttöön ja lopettamiseen liittyvät asiat
 6. vesi- ja verkko-osuuskunnat, kaikki asiaan liittyvät toimet
 7. vuokra-asuntojen vuokraus, vuokrien korotus
 8. metsähoito, puukaupat
 9. kaikki muut tahot, jossa se on tarpeellista
 10. yleensäkin kaikissa taloudellisissa asioissani

Henkilöäni koskevat asioissa:

Valtuutettu on oikeutettu päättämään sellaisissa henkilöäni koskevissa asioissa - esim. hoito, hoitopaikka-, joiden merkitystä en kykene ymmärtämään sillä hetkellä, jolloin valtuutusta on käytettävä

 1. Valtuutettu ei saa antaa puolestani suostumusta keinotekoisesti elintoimintoja ylläpitävien hoitomuotojen käyttämiseen/ käytön jatkamiseen, jollei ole selkeitä perusteita uskoa, että tilani korjautuu.
 2. Vaikeiden oireiden poistamiseksi tai lievittämiseksi voidaan kuitenkin edellä mainittuja keinojakin tilapäisesti käyttää. Erityisesti tähdennän sitä, että kaikki on tehtävä kipujeni lieventämiseksi ja poistamiseksi.
 3. Hoitoni järjestämisestä voi määrätä esim. että:
  - Hoitoni on järjestettävä yksityishuoneessa joko julkisessa tai yksityisessä sairaalassa tai vastaava hoitolaitoksessa ja kuitenkin aina siten, että minulla on yksityishuone.

Mitä maksaa

Hinnastomme mukainen 295,00 e (sis alv).

Etukäteen hankittavat tiedot

Tiedot valtuutetusta ja varavaltuutetusta on syytä hankkia ennen kuin tulee neuvottelemaan valtuutuksen yksityiskohtaisesta sisällöstä. Samat tiedot tarvitaan valtuuttajasta itsestään. Puolisot voivat valtuuttaa toisensa ja tällöin tarvitaan tiedot heistä ja varavaltuutetusta. Tiedot voi toimittaa meille jo etukäteen kirjeitse tai sähköpostitse osoitteeseen Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.. Valtakirjan em. kohdista 1-13 voi kirjeessä/ sähköpostissa mainita ne numerot, joiden sisällön haluaa valtakirjaansa. Kun olemme saaneet em. tiedot valtuutetusta, sovimme tapaamisajan kanssanne. Tapaamisessamme käymme asian läpi ja laadimme tarvittavan valtakirjan kahtena kappaleena. Neuvotteluun tulisi varata aikaa noin tunti. 

Lue lisää