Lahja ja verosuunnittelu

Lahjaverotus

Lahjaverotaulukko

Kustakin lahjoittajasta ja lahjansaajasta tarvitaan seuraavat tiedot:

Lahjoittaja

 • Nimi
 • Osoite
 • Postitoimipaikka
 • Henkilötunnus
 • Ammatti (työssäoloaikainen)
 • Puhelin

Lahjansaaja

 • Nimi
 • Osoite
 • Postitoimipaikka
 • Henkilötunnus
 • Ammatti (työssäoloaikainen)
 • Puhelin

Lahjanantajan ja lahjansaajan sukuasema, esim äiti, isä, lapsi, lapsenlapsi tms

Lahja

Yksilöintitiedot

 • asunto-osake, asunto-osakeyhtiön nimi, kotipaikka, lahjoittavien asunto-osakkeiden numerot, huoneiston numero, jonka hallintaan em. osakkeet oikeuttavat ja huoneiston osoite
 • kiinteistö, kiinteistörekisteritunnus, kiinteistön pinta-ala, rakennukset ja niiden pinta-alat, jäljennös viimeisimmästä kiinteistöveropäätöksestä, onko kysymyksessä kesämökki, muu kiinteistö
 • muut arvopaperit, osakkeiden lukumäärä, yhtiön, jonka osakkeista on kysymys, nimi
 • muu omaisuus, kuvaus omaisuudesta/ oikeudesta johonkin, mitä, missä, paljonko

Toimet

Verotuksen ja siihen vaikuttavat seikat selvitämme neuvottelussa kanssanne. Lahjoitus edellyttää myös lahjansaajan suostumusta ja ennen suostumusta on hyvä olla tietoinen veroseuraamuksista.

Toisen kerran tapaamme, kun allekirjoitetaan lahjakirja.

Lahjoituksen tultua tehdyksi me teemme lahjaveroilmoituksen, tarvittavat siirtomerkinnät osakekirjaan, haemme lahjoitetulle kiinteistölle lainhuudon.

Tämä kahden tapaamiskerran systeemi on käytännön sanelema. On tietysti mahdollista hoitaa koko asia yhdelläkin tapaamisella edellyttäen, että lahjoittaja ja lahjansaaja ovat paikalla ja kaikki tarvittavat tiedot ovat käsillä.

Esimerkki verotus, lahjoitus

Lahjoittajat äiti ja isä, kumpikin noin 60 vuotta, lahja on äidin ja isän omistama kesämökki, arvo 150.000,00. Äidillä ja isällä on muutakin omaisuutta kuten asunto-osake, säästöjä, yhteensä 250.000,00 arvosta. Äidillä ja isällä poika A, 35 vuotta, pojalla tytär B. Lahjoittajien mökin käyttö halutaan turvata ja toiveena olisi kesämökin säilyminen ns. sukumökkinä.

Lahjoitetaan mökki A:lle ja lahjoittajat pidättävät hallintaoikeuden lahjaan

lahjan arvo 150.000,00
./. hallintaoikeuden arvo (9x3%) 40.500,00
lahjan verotusarvo 109.500,00

A:n lahjaveron määrä on 10.870,00

Vertailu perintöverotus

Ensiksi kuolleen vanhemman jälkeen A:n perintövero

 • olisi lahjoituksen tapahduttua sanotusti, 13.000,00
 • jos lahjoitusta ei olisi tehty, 27.750,00

Sukumökkitoive kantaa oletettavasti vanhempien elinajan, sillä A ei voi myydä mökkiä tehoisasti ilman heidän suostumustaan. Jos mökki lahjoitettaisiin B:lle ja hallintaoikeus lahjoittajille ja A:lle lahjaverotus olisi seuraava:

lahjan arvo 150.000,00
./.hallintaoikeuden arvo( 12x3%) 54.000,00
lahjan verotusarvo 96.000,00

B:n lahjaveron määrä on 8.560,00

A:n perintöverotus kuten edellä lahjoituksen tapahduttua eli 13.000,00 ja sukumökkitoive kantaa olettavasti vanhempien ja A:n elinajan, sillä B ei voi myydä mökkiä tehoisasti ilman vanhempien ja A:n suostumusta.

Tappion siirtäminen

Mikäli lahjansaaja myy lahjana saamansa omaisuuden ennen kuin lahjoituksesta on kulunut yksi vuosi, käytetään luovutusvoittoverotuksessa hankintahintana lahjoittajan hankimenoa.

Esimerkki

A hankkinut osakkeet 10 kpl hintaan a´10,00 ja osakkeiden arvo laskenut a`1,00. A lahjoittaa osakkeet 10 kpl B:lle ja lahjaverotusarvo on käypä arvo eli 1,00/ osake eli B maksaa lahjaveron 10 x1,00 = 10,00 määrästä.

B myy ennen kuin vuosi on kulunut lahjoituksesta osakkeet 10 kpl hintaan 10 x 1,00. Luovutusvoittoverolaskelma:

saatu kauppahinta 10,00
./. hankintahinta ( 10 x 10,00) 100,00
Tappio 90,00

Mikäli B:llä on luovutusvoittoja voi hän käyttää hyväkseen tämä tappion.

Lue lisää