Perintöriidat

Perintöriidasta on kyse silloin, kun syntyy erimielisyyttä asiaan osallisten kesken esim. perinnön jakamisesta, testamentin tulkinnasta jne

Paras tapa välttää riitaisuudet on tehdä kunnollinen testamentti. Asiallinen testamentti on omiaan luomaan sovinnollisuutta osakkaiden kesken.

Toinen tärkeä seikka on läpinäkyvyys. Tarkoitan tällä sitä, että huolehditaan siitä, että kaikki asiaan osalliset tietävät samat asiat.

Kokemukseni mukaan sanotusti menetellen ei riitaisuuksia synny.

Jos kuitenkin tuntuu, että olette joutumassa tai joutunut epäoikeudenmukaisesti kohdelluksi, menetelkää seuraavasti:

  1. kerätkää kokoon kaikki hallussanne olevat, tapauksen mahdollisestikin liittyvät asiakirjat

  2. sopikaa tapaamisaika

  3. ottakaa tapaamiseen mukaan kohdan 1. asiakirjat

Älkää viivytelkö

Katsomme tapaamisessamme mitä asialle voi ja kannatta tehdä.

Ensi sijassa haemme sovinnollista ratkaisua. Ellei tämä kerta kaikkiaan onnistu, ryhdytään tarpeellisiin toimiin ratkaisun löytämiseksi.

Asiassa ei tule viivytellä. Jämerä puuttuminen kuolinpesän asioiden hoitoon mahdollistaa sopimisen vaikeissakin tilanteissa.

Lue lisää