Perunkirjoitus

Määräaika

Perunkirjoitus on toimitettava kolmen kuukauden kuluessa kuolemasta. Määräajalle saa pidennyksen kun sitä pyytää verotoimistolta. Normaalisti me huolehdimme tästä.

Toimituttamisvelvolliset

Vainajan jälkeen toimitettavan perunkirjoituksen toimituttamisvelvollisia ovat mm. leski, lakimääräisen perimisjärjestyksen mukaiset perilliset, yleistestamentin saajat.

Riittää, kun yksi heistä ottaa yhteyttä meihin. Sovimme tapaamisajankohdan toimistollamme ja käymme läpi jäljempänä olevan asialistan PERUNKIRJOITUSTA VARTEN TARVITTAVIA TIETOJA ja muut asiaan vaikuttavat seikat ja sovimme siitä, kuka mitäkin tietoja hankkii.

Kutsu

Perunkirjoitukseen kutsutaan kaikki kuolinpesän osakkaat ja testamentinsaajat. Normaalisti lähetämme heille kutsun kirjattuna kirjeenä noin kaksi viikkoa ennen perunkirjoitustilaisuutta. Perunkirjoitukseen voivat osallistua siihen kutsutut henkilöt ja mahdolliset avustajansa. Osallistuminen ei ole pakollista ja asiamiestäkin voi niin harkitessaan käyttää. Asiamiehelle on annettava valtakirja.

Uskotut miehet

Perunkirjoituksen toimittavat kaksi uskottua miestä. Meillä toimitetaan perunkirjoituksia. Uskotuttuja miehiä ei siis tarvitse hankkia.

Perukirjan sisältö

Perukirja on kuolinpesähallinnon tärkein asiakirja. Perukirjalla on ns. julkinen luotettavuus eli sitä mitä perukirjaan on merkitty pidetään totena ja jos joku muuta väittää hänen on näytettävä väitteensä toteen.

Yksi perunkirjoituksen tavoitteista on määrittää vainajan ja lesken varallisuusasema käyvin arvoin vainajan kuolinhetkellä. Perunkirjaan siis merkitään niin vainajan kuin leskenkin varat ja velat. Jos leskeä ei ole, niin perukirjassa ovat vain vainajan varat ja velat.

Tarvittavat tiedot ja asiakirjat käyvät ilmi seuraavasta:

”PERUNKIRJOITUSTA VARTEN TARVITTAVIA TIETOJA

Perunkirjoituksessa luetteloidaan osakkaat sekä arvioidaan vainajan ja lesken varat ja velat kuolinpäivän tilanteessa. Asiat on yksilöitävä mahdollisimman tarkasti.

Seuraavat tiedot ainakin tarvitaan:

1. lesken ja perillisten nimet, osoitteet ja seurakunta/väestörekisteri, missä kirjoilla. Testamentinsaajien osalta vastaavat tiedot ja kopio testamentista.

2. saldotodistukset sekä vainajan että lesken pankkitileistä: pääoma ja korko kuolinpäivään. Samoin arvo-osuustileistä, joilta käy ilmi osakkeet, arvo-osuudet yms. arvopaperiomaisuus. Saa, kun pyytää pankista ja ilmoittaa kuolinpäivän ja kertoo, että tarvitaan perunkirjoitusta varten.

3. viimeksi toimitettua verotusta koskevat, verotoimiston lähettämät asiapaperit, joista käyvät ilmi omaisuus ja tulot, sekä vainajan että lesken osalta.

4. tiedot vainajan ja lesken muista kuin arvo-osuustiliotteesta ilmenevistä osakkeista, osuustodistuksista, asunto-osakeyhtiön osakekirjojen jäljennökset (kaikista osakekirjan sivuista). Tiedoista tulee käydä ilmi ainakin kunkin arvopaperin nimi, lukumäärä, numero, arvo. Asunto-osakkeista myös isännöitsijäntodistus tai kopio siitä.

5. kiinteän omaisuuden (maapohja ja sillä olevat rakennukset) osalta lainhuudon myöntämistä koskeva alioikeuden päätös tai kopio siitä. Lisäksi tiedot kiinteistöllä olevista rakennuksista ja rakennelmista, niiden pinta-aloista ja huoneluvusta sekä kiinteistön maapinta-ala. Sekä vainajan että lesken osalta.

6. tiedot kulkuneuvoista, kuten auto, vene jne. Tiedoista tulee käydä ilmi merkki, rekisterinumero, vuosimalli, hankintahinta ja hankinta-ajankohta. Sekä vainajan että lesken osalta. Kopio rekisteriotteesta.

7. kulta-, platina- ja hopeaesineet, laji (koru, aterin jne.), erikseen yhteispaino kulta-, platina- ja hopeaesineiden osalta. Sekä vainajan että lesken osalta.

8. laskut hautajais- ja muistotilaisuuskuluista, vainajan kuolinhetkellä maksamattomat laskut (sairaalalaskut, puhelinlasku, sähkölasku jne.), jotka on laskutettu vainajan nimellä ja kohdistuvat ainakin osaksi vainajan elinaikaan;

9. muut velat. Pääoma ja korko kuolinpäivään. Kunkin velan osalta lisäksi tiedot siitä kuka on velkoja (pankin nimi) ja velan numero. Pankkilainojen osalta saa asiasta pankista todistuksen, kun pyytää. ks. kohta 2. edellä. Sekä vainajan että lesken osalta.

10. muut varat ja velat. Sekä vainajan että lesken osalta.

11. henkivakuutukset, talletusvakuutukset; vainajan vakuutuskirjat, vakuutusyhtiön ilmoitukset.

Tietojen luetteloinnissa pyydän käyttämään edellä olevaa numeroita”

Yleensä me hankimme kohdassa 1. mainitut tiedot. Tilaamme tarvittavat virkatodistukset, joista muodostuu sukuselvitys.

Koko lista siis käydään kohta kohdalta läpi neuvottelussa toimistollamme.

Muuta

Perunkirjoituksessa me laadimme perukirjan ja toimitamme sen ja tarvittavat liitteet verotoimistolle. Kukin toimituksessa läsnä ollut saa oman alkuperäiskappaleen perukirjasta, poissaoleville toimitamme pyynnöstä jäljennöksen perukirjasta.

Huolellisesti ja oikein laadittua perukirjaa voidaan käyttää pohjana osituksessa ja perinnönajossa ja tämä on omiaan vähentämään viimeksi mainituista toimista aiheutuvia kustannuksia.

Toivomuksemme onkin, että leski, lapset ja testamentinsaajat osallistuisivat perunkirjoitukseen. Näin voitaisiin keskustella perunkirjoituksen jälkeen jatkotoimista.

Avainsana on läpinäkyvyys niin perunkirjoituksessa kuin sen jälkeisissä toimissa. Jokainen asianosainen tietää sen mitä toinenkin.

Laadimme tekemistämme toimista eritellyn laskun laskutusperusteidemme mukaisesti. Laskun määrä on ns. pesän velkaa eivätkä osakkaat vastaa siitä.

Lue lisää