Month: April 2018

  • Muutoksia henkivakuutuskorvauksen verotuksessa

    Henkivakuutuskorvauksen osittainen verovapaus poistuu perintöverotuksesta. Vuoden 2018 alusta perittävän kuoleman johdosta lähiomaiselle tai kuolinpesälle maksettavan vakuutuskorvauksen ja siihen verrattavan taloudellisen tuen osittainen verovapaus poistuu. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että aikaisemmin henkivakuutusten kuolemantapauskorvaukset olivat verovapaita lähiomaisille 35.000,00 euroon saakka ja puolisolle maksettavasta korvauksesta verovapaata oli puolet, kuitenkin vähintään 35.000,00 euroa. Jatkossa tämä verovapaus poistuu kokonaan. Perintösuunnittelussa…