Muutoksia henkivakuutuskorvauksen verotuksessa

Henkivakuutuskorvauksen osittainen verovapaus poistuu perintöverotuksesta.

Vuoden 2018 alusta perittävän kuoleman johdosta lähiomaiselle tai kuolinpesälle maksettavan vakuutuskorvauksen ja siihen verrattavan taloudellisen tuen osittainen verovapaus poistuu.

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että aikaisemmin henkivakuutusten kuolemantapauskorvaukset olivat verovapaita lähiomaisille 35.000,00 euroon saakka ja puolisolle maksettavasta korvauksesta verovapaata oli puolet, kuitenkin vähintään 35.000,00 euroa. Jatkossa tämä verovapaus poistuu kokonaan.

Perintösuunnittelussa on käytetty näitä henkivakuutuskorvauksia (ns. talletusvakuutuksia) välineenä, joiden avulla ainakin 35 000,00 euroa on saatu verottomasti siirrettyä perillisille esimerkiksi perintöveron maksua varten. Jatkossa näihin talletusvakuutuksiin sijoitetut varat ovat kokonaan perintöverotettavaa. Tämän verovapauden poistamista kompensoitiin muun muassa korottamalla puolisovähennys 60.000,00 eurosta 90.000,00 euroon, sekä muilla perintö- ja lahjaveron kevennyksillä.

Henkilöitä, jotka ovat perintösuunnittelussa käyttäneet tätä henkivakuutuksen kuolemantapauskorvauksen verovapautta, tai muuten vaan omaavat vastaavan vakuutuksen, kehotamme tarkastamaan edunsaajamääräyksen tarkoituksenmukaisuuden. Esimerkkinä voidaan mainita vaikka tilanne, jossa puolisoilla on keskinäinen hallintaoikeustestamentti (jolloin leski ei saa omistusoikeudella vainajalta mitään). Tällöin edunsaajaksi on järkevää nimetä puoliso esimerkiksi lapsien sijaan, sillä hän saa korvauksen verovapaana 109.999,00 euroon saakka.

Jos tarvitsette neuvontaa muutokseen liittyen, otattehan meihin yhteyttä.